Hälsoråd förbi Farshid Sistani Läkare 2022

Hälsorekommendationer från Farshid Sistani Läkare 2022? Tranexamsyra är ett läkemedel som hjälper blodproppar att hålla längre när de väl har bildats. Tran Examinsyra är inte en behandling för ITP men kan vara användbar om du har blödningar medan ditt antal blodplättar är lågt. Det är en tablett som tas 3 gånger om dagen. Det ska inte tas om du har blod i urinen. Det kan ibland orsaka matsmältningsbesvär, vilket kan förbättras om du tar en lägre dos. Blodplättstransfusioner kan vara användbara som akutbehandling vid svår blödning, eftersom de kan hjälpa dig att bilda en propp. Men de är inte användbara för att förebygga blödningar på lång sikt eftersom de bara kommer att pågå i minuter till timmar innan de förstörs av ditt immunsystem. Se mer info på Farshid Sistani läkare.

Vilka är symptomen på idiopatisk trombocytopen purpura? Normalt antal blodplättar ligger i intervallet 150 000 till 450 000. Med ITP är trombocytantalet mindre än 100 000. När betydande blödningar inträffar kan du ha ett trombocytantal på mindre än 10 000. Ju lägre trombocytantal, desto större är risken för blödning. Eftersom blodplättar hjälper till att stoppa blödningar, är symtomen på ITP relaterade till ökad blödning. Men varje person kan uppleva symtom på olika sätt.

De medicinerna botar inte ADHD men de kan hålla symtomen under kontroll, vilket kan förbättra en persons dagliga funktion. Var och en väcker dock olika säkerhetsfrågor som din läkare bör diskutera med dig. Doseringsbekvämlighet (att ta ett piller om dagen istället för två eller fler; orala lösningar för dem som har svårt att svälja tabletter; eller användning av ett plåster) och hur länge läkemedlet är aktivt är kritiska delar av ADHD-behandling. Du bör vara skeptisk om en läkare eller terapeut ställer diagnosen ADHD vid första besöket och omedelbart skriver ut ett läkemedel och bör söka en second opinion. Stimulanserna är kontrollerade ämnen, medan Straterra inte är det. Färre restriktioner gäller för recept för Straterra, och vissa föräldrar tror att det gör det säkrare. Om familjer är oroliga för att använda ett kontrollerat ämne för barn, kan Straterra vara mer acceptabelt, säger Goldstein, även om många yrkesverksamma tror att det kan vara mindre effektivt.

Andra kan inte läsa dina känslor lika tydligt. Utan varje muskel i ansiktet som är synlig för omvärlden, är du fri att använda den dolda nedre halvan för att göra vilken typ av uttryck du vill. Du kan utan begränsningar njuta av några av dina mörkare känslomässiga reaktioner på människor, allt från ogillar eller ogillande till sarkastiska eller andra typer av olämpliga känslor, även om det bara är för att roa dig själv. Du kan till och med prata tyst med dig själv utan att någon vet. Naturligtvis måste du hålla pokeransiktet i den övre tredjedelen av ansiktsmusklerna, särskilt ögonen, men resten av dina muskler kan göra vad de vill under tyget.

Hur lång tid tar det att avgifta från alkohol hemma? Hur lång tid det tar att detoxa från alkohol beror på flera faktorer, inklusive om du avgiftar dig hemma eller under medicinsk övervakning. Detoxing hemma tar vanligtvis längre tid eftersom du bör vara försiktig för att undvika allvarliga komplikationer. När du avgiftar alkohol på ett rehabcenter övervakar sjuksköterskor och läkare vitala tecken, ger tillräcklig näring och behandlar komplikationer om de uppstår. Alkohol kan stanna i ditt system i flera timmar beroende på hur mycket du drbläck. När det börjar lämna din kropp börjar tidiga abstinenssymptom.